Introduktion

 

Välkommen till tvillingdetektivernas värld! Bokserien om tvillingarna Klas och Göran är troligen den mest lästa för den yngre generationen i Sverige under 1900-talet. Böckerna får sin speciella charm av kontrasten mellan tvillingarna Klas och Görans livlighet och Huberts belästa och stilmedvetna framtoning.

ttheglands.jpg

Motorcykeltävlingar var mycket populära 1955 när TT-mysteriet kom.

Förutom att böckerna lyckas förena spänning och humor på ett unikt sätt, är de fantastiska skildringarna av 1900-talets Sverige. I bok efter bok får vi ta del av äventyr som knyter an till något på den tiden aktuellt tema. Böckerna har också mycket fina skildringar av Stockholm och Norrland. En bidragande orsak till framgångarna var onekligen också de suggestiva bokomslagen. Böckerna läses än idag av barn och ungdomar, men kanske är det vi över 30 som utgör majoriteten av beundrarskaran. Nostalgifaktorn är nämligen mycket hög.

ahlstedt1.jpg

Ivar Ahlstedt

sidroland1.jpg

Sid Roland Rommerud

Tvillingdetektiverna skapades av författarna Ivar Ahlstedt och Sid Roland Rommerud. Under pseudonymen Sivar Ahlrud är det de som har gett oss de flesta böckerna. I början skrev de böckerna ihop, men senare skrev de var för sig. Efter Ivar Ahlstedts död 1967 höll Rommerud själv i pennan fram till mitten av 1970-talet.

Under början av 1980-talet kom det överraskande fyra nya böcker med Tvillingdetektiverna under samma pseudonym som tidigare. Bakom dessa stod författartrion Dag E Hogsten, Börje Isakson och George Johansson. Förlaget avbröt emellertid produktionen efter en juridisk tvist. Därför kom George Johanssons manuskript Rock-mysteriet aldrig att tryckas.

De flesta böckerna har kommit ut på B. Wahlströms förlag, men innan de tog över utgivningen hann Lindqvists ge ut fyra böcker och J Beckman en. Fyra av dessa har senare återutgivits med nya titlar på B. Wahlströms, tre utav dem kraftig reviderade och något förkortade. Det har också kommit några böcker på Hörsta och Williams förlag, sedermera också utgivna på Wahlströms. År 2001 kom Tunnelbane-, TV- och Bilmysteriet i nyutgåvor på eget förlag av L Rommerud. Tvillingdetektiverna har också kommit ut i Norge, Danmark, Finland och Island.

Ett varmt tack till Torsten Söderström, Ulf Salvin, Pontus Eriksson, Mattias Boström, Björn Blomberg, Sten-Åke Johansson, Marcus, Anders, Q, Johan Axelsson och Mikael Carlsson för fakta och bokomslag. Tack också till George Johansson, Dag Hogsten och Börje Isakson, författarna till de fyra sista böckerna, som generöst har delat med sig av sina minnen från den tiden böckerna skrevs. Ett särskilt tack riktas till Ola Ericson som med generös vänlighet berättat om sin tid som omslags- och serietecknare.

 

Jonny

 

Tillbaka till Tvillingdetektiverna