Kaptensgatan

kaptensgatan132.jpg

 

 

 

 

Stockholm & Norrland

 

Tvillingdetektivernas och Huberts äventyr utspelar sig i miljöer som ofta har verklighetsförankring. I de flesta fall befinner de sig i Stockholm eller dess omgivningar, men det norrländska Vindsele med omnejd intar också en framskjuten position. Ibland förflyttas äventyren till andra platser som Hedemora, Visby eller Afrika. Du kan se en mer detaljerad lista om du klickar på länken nedan. På denna sidan kan Du annars läsa om de vanligaste platserna. OBS: Adresserna kan variera från upplaga till upplaga.

Vindsele

vindsele1.jpg

 

Var utspelar sig äventyren?

En uppgift som går igen i många artiklar är att Ivar Ahlstedt skrev stockholmsböckerna, medan Sid Roland Rommerud skrev historierna som utspelar sig i Vindsele. Det är inte helt med sanningen överensstämmande. Av vindseleböckerna är två skrivna gemensamt, fyra av Ahlstedt och åtta av Rommerud. Fem av Rommeruds skrevs under Ahlstedts levnad. Således skrev de ungefär lika många vindseleäventyr under den period Ahlstedt medverkade. Rommeruds totala övervikt beror mest på att han fortsatte skriva efter Ahlstedts död.

Av de äventyr som utspelar sig i Stockholm med omnejd är fyra skrivna gemensamt, nio av Ahlstedt och 13 av Rommerud. Åtta av Rommeruds stockholmsböcker skrevs under Ahlstedts levnad. Alltså kan vi även här se en ganska så jämn fördelning mellan författarna.

 

Gatuadresserna

Det figurerar ett antal hemadresser för Hubert, men den klassiska är Kaptensgatan 13. Egentligen är det dock först under slutet av 1950-talet som Kaptensgatan 13 dyker upp i böckerna. Kaptensgatan introduceras emellertid redan i den första boken "Tvillingdetektiverna", men då bor familjen i nummer 12. I några av de första böckerna på Wahlströms förlag figurerar numret 113. I ett par böcker figurerar även nummer 24. I sena upplagor kan man dock se en tendens att Kaptensgatan 13 tar över som den rätta adressen. I de tre böcker som i tidiga upplagor angav Kaptensgatan 113 ändras numret till 13 i sena upplagor.

En iakttagelse man kan göra är att det i princip bara är Sid Roland Rommerud som använder sig av Kaptensgatan. Ivar Ahlstedt använder bara Kaptensgatan i Mysteriet med Silverkulan, men först i tredje upplagan, och troligen är det förlaget som har ändrat adressen. I första upplagan är det Östermalmsgatan som anges. Ahlstedt nämner inte adresser lika ofta, men när han gör det (7 gånger) är det något hus på Östermalmsgatan.

 

Kaptensgatan

 

I många böcker bor Hubert med sin mamma på Kaptensgatan på Östermalm i Stockholm. Gatan beskrivs som en lugn och förnäm östermalmsgata. Lägenheten ligger några våningar upp - fyra trappor upp (Långtradarmysteriet, Sedelmysteriet), sex trappor upp(Chiffermysteriet), tredje våningen (Frimärksmysteriet på Loberga). Huset som pryds av ett litet lustigt torn "... ligger på krönet av gatan." (Ångbåtsmysteriet)

Följande adresser har jag hittat:

Kaptensgatan 12: I den första boken Tvillingdetektiverna.

Kaptensgatan 13: Bil- (1-7u), Tvilling- (1-7u), Skyskrape- (1-7u), Smugglar-, Dubbeldäckar- (1-5u), Sedel-, Portfölj-, Långtradar-, Maffia-, Frimärksmysteriet på Loberga (10u), Mysteriet med silverkulan (11u), Radio- (11u), Cykel- och Ångbåts-mysteriet.

Kaptensgatan 113: Frimärksmysteriet på Loberga(2-9u), Mysteriet med silverkulan (3u) och Radiomysteriet (1-8u.)

Kaptensgatan 24: Lördags- (1-7u) och Rånarmysteriet

Kaptensgatan utan angivet nummer: Klas och Göran vid filmen, Ishockey- (1-14u), Film- (1-9u), Grodmans- (1-7u), Boxer- (1-7u) och Helikoptermysteriet (1-7u).

Foton på Kaptensgatan 13 och omgivningarna:

Foto1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

 

 

 

Östermalmsgatan

 

I sju böcker bor Hubert på Östermalmsgatan.

Östermalmsgatan 34 D, 5 tr: TT- mysteriet (6-8u).

Östermalmsgatan 63 d: Speedwaymysteriet (1-10u).

Östermalmsgatan utan angivet nummer: Mysteriet med silverkulan (1u), Motorcykel- (3-12u), Trav- (1-9u), Tåg- (1-9u) och Fotbollsmysteriet (1-8u).

 

 

 

Vindsele

 

Tvillingarna bor i det norrländska municipalsamhället Vindsele. Sid Roland Rommerud kom från Vindeln och han har i intervjuer sagt att Vindeln var förebilden för Vindsele. Vindsele som ligger vid en älv har två stora stengator som korsar varandra och en järnvägsstation. Orten har också en egen tidning - Vindsele-bladet (Lördags- och Ångbåtsmysteriet)/Vindsele-posten (Fotbolls-, Ishockey- och Dubbelgångarmysteriet). Vindsele nämns redan i berättelsen "Bondkisar" som ingår i samlingen "Skatten på sommarön" (1933), vilken var Sid Rolands första bok. 1940 återkommer orten i boken Eterrösten.

Vindseleälven (Vindelälven): Fotot är taget från den stora bro som också omtalas i några av böckerna.

Vindsele stadshotell (Hotell Vindeln): Detta hotell finns med i några böcker.

Vindsele station (Vindelns station): Här torde Hubert ha stigit av tåget några gånger. Så här såg et ut på 1950-talet.

Vindseles nuvarande väntsal (Vindelns väntsal):

Perssons bilhandel och motor (heter numera Nilsson motor): Lille Plys pappa drev en bilhandel i Vindsele och detta torde vara samma ställe.

Holmsunds sågverk hade en utpost i Vindsele. Här syns förvaltarbostaden. Detta hus har en central roll i Mysteriet med silverkulan, då det utsätts för inbrott. Huset syns från tvillingarnas sovrumsfönster.

Fler vykort från Vindsele.

Ännu fler vykort från Vindsele

 

 

 

Lomsjö(n)

 

Lomsjö är en liten ort vid sjön med samma namn ett par mil från Vindsele där föräldrarna Bergendahl har en sommarstuga. Där ligger också Anderssons diversehandel (Fäbods- och Raketmysteriet). Lomsjön finns med i några äventyr, exempelvis Ballong-, Raket-, Fäbods- och Prinsessmysteriet. I Sid Rolands bok Lomsjöns hemlighet är orten placerad i Helsingland.

Lomsjön (sjö ett par mil från Vindeln): Kanske är det Bergendahls stuga som syns i bakgrunden.

 

 

 

Gula faran

 

Är en rörlig plats som tvillingarna ibland kan skymtas på - deras berömda gula tandemcykel med dekorativa röda rostfläckar.

 

 

 

Tillbaka till tvillingdetektiverna