Klas och Göran

 

klasgoranbild.jpg

 

De ilsket rödhåriga och fräkniga enäggstvillingarna Klas och Göran Bergendahl är tillsammans med kusinen Hubert böckernas självklara centralgestalter. Alla skurkar och vänner av god ordning torde darra av skräck i det norrländska Vindsele där tvillingarna mestadels huserar. Men ungefär vartannat lov gästar de faster Hanna och Hubert och gör även den kungliga huvudstaden till en dyster plats för alla som har slagit in på brottets bana. Även Hubert blir understundom distraherad i deras sällskap, då de enligt honom saknar den nödvändiga förståelsen för boklig bildning och föga uppskattar det lugn och den ordning som Kaptensgatan och huvudstadens alla bibliotek och museer vanligtvis skänker.

De vilda men godhjärtade 13 åriga bröderna har nämligen begåvats med en säregen intuition, så nära ett sjätte sinne man kan komma, när det gäller att avgöra vem som är en skummis. Denna talang kombineras med en sällsynt ihärdighet och uppfinningsrikedom i jakten på de misstänkta. Lägg därtill en enastående vilja att hjälpa till. Deras insatser omfattar alltifrån bragder till vardagssysslor. Av bragderna kan nämnas när Klas räddade en flicka från att bli överkörd av en spårvagn eller när Göran hjälpte den i musikaliskt hänseende talanglöse och tondöve Hubert att spela piano som en mästare. Bland vardagsinsatserna bör särskilt omnämnas deras goda vilja att hjälpa faster Hanna med disken, även om det har kostat henne en ansenlig del av porslinssamlingen. Men alla har inte förstått deras godhet. Därför jagas ibland Klas och Göran av människor som borde veta bättre. Det går inte alltid heller som de har tänkt. Därför kan du ibland hitta tvillingarna på platser där de inte borde vara - i bagageutrymmet på en bil eller på biologiska museet mitt i natten.

Tvillingarnas ålder kan ganska så säkert anges vara 13 år. I flera böcker framgår detta tydligt, (exempelvis i Cirkus Babbini, Frimärksmysteriet på Loberga, Mysteriet med Lejonbrunnen, Motorcykelmysteriet och Ångbåtsmysteriet). Frågan om vem som är äldst är känslig. Klas menar sig ofta vara några minuter (23) äldre än Göran, vilket han inte tvekar att påtala när argumenten tryter (bland annat i Boxer- och Helikoptermysteriet). I Rymd-, Dubbeldäckar- och Rånarmysteriet är emellertid Göran den äldste. Egentligen är det kanske ingen som vet säkert hur det förhåller sig med den saken. Enligt Grodmansmysteriet är de hur som helst födda i maj. Enligt Rymdmysteriet inföll tvillingarnas senaste födelsedag under påsken (kap. 6) - den helgen flyttar visserligen på sig, men den infaller aldrig så sent som i maj!* Eftersom de är enäggstvillingar är de omöjliga att skilja åt utom för deras mamma. Likheten kommer väl till pass när de vill skapa förvirring hos sina motståndare. (Göran hade visserligen glasögon i de första böckerna, men de försvann efter Frimärksmysteriet på Loberga.)

Tvillingarna skiljer sig dock åt på andra sätt. Klas är praktisk och ganska ekonomisk (Göran skulle säga snål!), medan Göran är mer av en drömmare och ekonomiskt omedveten och generös (Klas skulle säga att han är slösaktig!). I Tavelmysteriet är det dock Göran som kallas affärsgeni.

Tvillingarnas insatser i skolan (Vindsele Högre Mellanskola, Vindsele Allmänna läroverk, Vindsele realskola) skall man kanske kringgå med en barmhärtig tystnad. Helt odugliga är de emellertid inte och till deras fördel kan sägas att de aldrig har behövt gå om någon klass.

* Upptäckt av Lars Smedberg

Tillbaka till Tvillingdetektiverna