Artiklar

Skepparns Livs – Offer för maktmännens nätverk i Mönsterås (2013)

Det Cedergrenska huset – Ett hus och dess människor under 300 år (2011-2013)

Kråkerum efter Bielke, del 1 – Kråkerums mörkaste tid 1638-1729 (2012-2014)

Från Mielstadahass till Mönsterås (2011)

Glimtar ur Mönsteråsbygdens historia (2013)

Litteratur och källor till Mönsteråsbygdens historia (2009-2014)

När Fliseryd upphörde att vara egen kommun (2008-2014)

Den märkliga gravstenen vid Kronobäck – Jonny Nilsson i samarbete med Roger Axelsson (medeltidshistoriker och redaktör på Svenskt Biografiskt Lexikon). (2011)

Husar Skog – en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet (2013).

Kan Källarholmens mystik skingras? – Jonny Nilsson (C) (2011) i samarbete med Roger Axelsson (medeltidshistoriker och redaktör på Svenskt Biografiskt Lexikon)

Här kommer snart fler artiklar att ligga under olika kategorier.

Kommentera