Om

Välkommen till en portal om Mönsterås historia! Tanken är att samla de lite längre artiklarna som jag har skrivit de senaste åren och som lämpar sig bäst i PDF-format. Min förhoppning är att portalen kommer att bli till glädje för såväl skola som den historieintresserade allmänheten.

Med vänlig hälsning

Jonny Nilsson

Kommentera