Lönngången, Ivar Ahlstedt, 1960, Åhlén & Åkerlund (Även utgiven på
Bonniers med nytt omslag 1969)


Sigge låter sig fascineras av pratet om stadens gamla lönngångar från
svunnen tid och undrar om det kan finnas något samband med hur
stöldgodset från antikvitetsaffären försvunnit så mystiskt. Efter
många dramatiska episoder löser Sigge fallet.

Den som lider av cellskräck bör nog på goda grunder avstå den här
boken. Men det vore synd, för det är en bok att älska. Här får vi del
av allt som gör en småstad så fantastisk för en pojke - källare,
lönngångar, mystiska trädgårdar, takklättringar etc. Den speglar
också väl småstadens blandning av idyll och skvallerhåla. I den här
boken introduceras en ny kompis - Tore Holm, även kallad Limpan. Utan
tvekan är detta en av de bästa i serien om Sigge Flod.

Jonny

Tillbaka till recensionerna