Wahlströms omslag och ryggar genom tiderna

Här kan du se några exempel på hur B. Wahlströms Ungdomsböcker har sett ut från starten 1914 fram till våra dagar. Sidan fokuserar på omslagens layout och ryggarnas utseende. Med tiden kommer det även en sida med exempel från de mest kända omslagskonstnärerna. Denna sida hade inte varit möjlig att göra om inte Torsten Söderström hade varit vänlig att scanna gamla omslag och ställa dem till mitt förfogande. Torsten har också generöst delat med sig av sina enorma kunskaper om bokseriens äldre historia. I princip alla uppgifter på sidan som behandlar perioden före 1950 kommer från Torsten. Stort tack för hjälpen! Längst ned på sidan finns en länk till Torstens egen boksida.

1914

Första boken

1914 kom den första boken i serien B. Wahlströms ungdomsböcker - Skogslöparen av Gabriel Ferry. Lägg märke till att det står 1 Kr längst upp i mitten.

1914-1923

Grå ryggar

De första åren hade böckerna grå ryggar. Den sista boken med denna nyans var Sven Vågmans äventyr (nr 65) från 1923. Därefter fick pojkböckerna gröna ryggar och flickböckerna röda.

1919

Första flickboken

Den första flickboken var nummer 26 från 1919 - Lilla prinsessan. Här syns fjärde upplagan med röd rygg från 1945. De första flickböckerna kallades ungdoms-böcker, även om man ofta på andra sätt nämnde att det var en flickbok.

1923-2003

Gröna & röda ryggar

Nr 66 Lilla kusinen från 1923 är den första som inte hade grå rygg och samtidigt den första där upplaga 1 har röd rygg. Nu börjar man även skriva flickböcker överst på framsidan. Här syns upplaga 4.

1914-1926

Romerska siffror

Nr 1 till 87 uppvisade romerska siffror på ryggarna. Vikingablod var den sista boken som fick romerskt nummer.

1926 - 2003

Arabiska siffror

Här syns den första boken som fick arabiska siffror, nr 88, från 1926.

1944-1950

Skyddsomslag

Under åren 1944 - 1950 kom många av böckerna ut med skyddsomslag som var identiska med bilden på omslaget. Särskilt vanligt förefaller skyddsomslag ha varit till Worrals- och Kingböcker, men även några Bigglesböcker förekommer. Av Bigglesböckerna är det åtminstone 11 titlar som getts ut med skyddsomslag.

19..-1970

Brett format

Mellan 19?? och 1970 var det vanligaste formatet ca 12,5 x 17,8 (cm). Sista boken med denna bredd var Spindelns gåta, nr 1517-1518.

En typisk Wahlströmsbok denna period kännetecknas av den välbekanta Wahlströmsranden längst upp och det röda eller gröna klotbandet på ryggen.

1970-1989

Smalare format

1970 blev böckerna plötsligt smalare - från ca 12,5 till ca 11,3 cm. Nr 1519, Rena karusellen Lotta, är den första boken som har det smalare formatet.

1984

Dubbelnummer slopas och flickböcker kallas ungdomsböcker.

1984 slopas dubbelnummer och förlaget tar bort beteckningen B. Wahlströms flickböcker och
kallar alla böcker för B. Wahlströms ungdomsböcker oavsett vilken färg ryggen har. De röda ryggarna tar man inte bort. Den första boken jag har hittat med förändringen är nr 2332, Läsning för Lotta, men det kan ha skett
något tidigare.

Till höger syns resultatet av ändringen på en Mary & Lou bok. Andra upplagan från 1968 kallas flickbok, medan den femte från 1987 kallas ungdomsbok.

1987-1988

Polkarandig rygg

1987-1988 får fyra böcker röd-grön polkarygg. Jag har nummer 2464 (Pudeln som spelade piano av Hellberg & Nilsson). Även nr 2443, 2444 och 2494 av samma författare fick röd-grön rygg. Andra böcker däremellan förefaller ha fått vanliga
gröna respektive röda ryggar.

1989-1994

Wahlströmsranden borta & plastigare material.

Under 1989 försvinner Wahlströmsranden överst på omslagen. Första
boken var nr 2475, vilket var en Lotta-bok. Ungefär i samband med detta blir böckerna mer plastiga och omslagen får nya layouter, särskilt från ca nr 2504 1990. Wahlströmsranden förblir borta till 1994.

1994 - 2003

Wahlströmsranden tillbaka - ny layout

1994 kommer randen tillbaka, men med nytt utseende. Man har infört en ny logo i randen och på ryggen, en slags cirkel med en banderoll av något slag.

Kuriosa

B. Wahlströmsranden längst upp på sidan kunde variera något i utseende. Boken längst till vänster visar hur det kunde se ut 1928. Själva omslaget var då klistrat på pärmen. Boken i mitten är från 1940 och då har den avgränsade randen introducerats. Exakt när den mer avgränsade randen kom vet jag inte, men troligen under 1930-talet. Längst till höger ser vi ytterligare ett exempel från 1947.

Till höger syns Spökskeppets gåta - en bok som kom med tre layouter.

Två titlar i serien har fått nya ryggnummer när nya upplagor har kommit. 1918 utgavs Winnetous testamente som nr 20 och 1963 som nr 1178,
medan Lille Lorden 1938 fick nr 270 och 1992 nr 2628.

Sam Engrens äventyr i Mexiko återfinns i lite olika varianter. Längst till vänster syns en variant utan angivet förlag på omslaget, även om den gavs ut på finska Söderströms. I mitten kan vi se utgåvan på B. Wahlströms. Längst till höger syns en annan utgåva på Söderströms förlag. Uppenbarligen har man tagit efter B. Wahlströms idé.

Här syns en underlig utgåva av nr 132 - Det stora äventyret - från 1929. Boken har blå rygg, saknar gängse ryggnummer och har helt vit baksida. Längst ner på omslaget finns ett litet märke med beteckningen KB.

 

Torsten Söderströms hemsida om deckare och finlandssvensk kriminallitteratur

 Tillbaka