Fröken Sprakfåle

sprakfale1.jpg

 

Här listas alla böckerna i serien med angivet år för första upplagan. Röd färg betyder att jag har titeln.

 

1. Fröken Sprakfåle, 1932.
2. Fröken Sprakfåle växer upp, 1933.
3. Fröken Sprakfåle på grönbete, 1934.
4. Fröken Sprakfåle förlovar sig, 1935.
5. Fröken Sprakfåle byter namn, 1936.
6. Unga fru Sprakfåle, 1937.
7. Sprakfålen tar farväl, 1938.
8. Inga-Majas baby, 1939.
9. En liten Sprakfåle till, 1941.
10. Sprakfålen tar semester, 1942.
11. Susanne på egen hand, 1943.
12. Mamma opp i dagen, 1944.
13. Susanne och en ann, 1945.
14. Susanne i prästgården, 1946.
15. Susanne i hushållsskola, 1947.
16. Susanne som barnsköterska, 1948.
17. Susanne står brud, 1949.
18. Erik har sista ordet, 1950.
19. Heja, Peter!, 1951.
20. Susanne och Pricken, 1952.
21. Susanne i Vällingby, 1953.
22. Amanda som filmstjärna, 1954.
23. Susanne på sommarnöje, 1956.
24. Peter gifter sig, 1957.
25. Susanne och ungarna, 1958.
26. Faster Susanne, 1959.
27. Susanne far till Rom, 1960.
28. Vi Sprakfålar, 1961.
29. Familjen Sprakfåles nya baby, 1963.

 

Tillbaka till boksidan