Mysterieböckerna

mysterieteaterkatt.JPGmysteriespokslott.JPGmysteriebrstuga.JPG

Från vänster: Lindfors, Rabén & Sjögren (äldre), Rabén & Sjögren (sen)

Mysterieböckerna handlar om de fem barnen Bets, Daisy, Fatty, Larry, Pip och hunden Buster. Sammanlagt kom det 15 böcker. I Sverige kom de 14 första på Lindfors förlag. Sedermera kom alla 15 på Rabén och Sjögren och Citadell. De flesta av böckerna finns med tre olika omslag. Böckerna finns som regel också i två översättningar. Dels en äldre från 1950- eller 1960-talet, dels en nyöversättning från början av 1980-talet. Tabellen nedan visar först det engelska originalomslaget och sedan de svenska omslag som har hittats. Omslagssamlingen är ännu inte komplett. Böckerna på Lindfors har också mycket trevliga interna illustrationer som man har tagit från den engelska originalupplagan.

Svensk titel

Engelsk titel

Engelskt omslag

Svenska omslag

Nummer

Förlag/Upplagor

(Röd färg markerar bok som jag har i samlingen)

Översättare

Omslag

Kommentarer

Mysteriet med den brunna stugan

The Mystery of the Burnt Cottage (1943)

image075.jpg

image007.jpg

image031.jpg

image006.jpg

brunnenstugasist.jpg

1

Lindfors

1u – 1948

2u – 1951

5u – 1958

Rabén & Sjögren

1u – 1962

2u – 1965, 1967

3u – 1968

5u (eg. 4u) – 1981

Citadell

5u (nytr) – 1995

6u (2tr) (sic!) – 2000

Kerstin Pettersson (Lindfors och R&S 1-3u)

Kerstin Lennerthson (5-6u)

Engelskt omslag J. Abbey

 NH (Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Rolf Gohs (5u sen R&S)

Interna illustrationer av J. Abbey i Lindforsupp-lagan.

Upplagorna från 1967 & 1968 har POP 301 på ryggen.

 

 

Mysteriet med den (siamesiska) försvunna katten

The Mystery of the Disappearing Cat (1944)

image078

image032

image033

forsvunnakattensen.jpg

2

Lindfors

1u – 1948

2u – 1952

3u? – 1954

Rabén & Sjögren

1u – 1962

2u – 1966, 1967

3u – 1968

4u – 1981

Citadell

5u – 1995

Gun Kihlberg (Lindfors och R&S 1-3u)

Kerstin Lennerthson (4-5u)

Engelskt omslag J. Abbey

NH (Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Interna illustrationer av J. Abbey i Lindforsupp-lagan.

Upplagan från 1967 & 1968 har POP 302 på ryggen.

Mysteriet med det hemliga rummet

The Mystery of the Secret Room (1945)

image079

image012

image034

hemligarummetsen.jpg

image059

3

Lindfors

1u – 1949

Rabén & Sjögren

1u – 1963

2u – 1967

3u – 1981

Citadell

4u – 1995

Kerstin Pettersson (Lindfors och R&S 1-3u)

Kerstin Lennerthson (3-4u)

Engelskt omslag J. Abbey

NH (Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Interna illustrationer av J. Abbey i Lindforsupp-lagan.

Upplagan från 1967 har POP 303 på ryggen.

Mysteriet med de anonyma breven

The Mystery of the Spiteful Letters (1946)

image081

anonymabreventidig.jpg

image054

image061

anonymabrevensen.jpg

4

Lindfors

1u – 1949

4u – 1956

5u – 1958

Rabén & Sjögren

1u – 1963

2u – 1967

4u (eg 3u) – 1981

Citadell

5u (eg 4u) – 1995

Gun Kihlberg (Lindfors och R&S 1-2u)

Kerstin Lennerthson (4-5u)

Engelskt omslag J. Abbey

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Rolf Gohs (sen R&S)

Interna illustrationer av J. Abbey i Lindforsupp-lagan.

Upplagan från 1967 har POP 304 på ryggen.

Mysteriet med det stulna halsbandet

The Mystery of the Missing Necklace (1947)

image084

image014

image035

halsbandetsen.jpg

halsbandetsist.jpg

5

Lindfors

1u – 1950

2u – 1952

3u – 1955

Rabén & Sjögren

1u – 1963

2u – 1967

3u – 1982

Citadell

4u – 1995

Gun Kihlberg (Lindfors och R&S 1-2u)

Ingrid Warne (3-4u)

Engelskt omslag ?

NH (på Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Interna illustrationer av J. Abbey i Lindforsupp-lagan.

Upplagan från 1967 har POP 305 på ryggen.

Mysteriet med det gömda huset

The mystery of the hidden house (1948)

image086

image016

image037

6

Lindfors

1u – 1950

3u (=4u) – 1958

Rabén & Sjögren

1u – 1963

2u – 1967

3u – 1982

Citadell

4u – 1995

Gun Kihlberg (Lindfors och R&S 1-2u)

Ingrid Warne (3-4u)

Engelskt omslag J. Abbey

NH (på Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Interna illustrationer av J. Abbey i Lindforsupp-lagan.

Upplagan från 1967 har POP 306 på ryggen.

Mysteriet med teaterkatten

The Mystery of the Pantomime Cat (1949)

image087

image018

image040

image063

teaterkattensist.jpg

7

Lindfors

1u – 1951

3u – 1956

Rabén & Sjögren

1u – 1964

2u – 1969

3u – 1982

Citadell

4u – 1995

T. Lindfors (Lindfors och R&S 1-2u)

Ingrid Warne (3-4u)

Engelskt omslag J. Abbey

NH-SSE (Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Rolf Gohs (sen R&S)

Interna illustrationer av J. Abbey i Lindforsupp-lagan.

Upplagan från 1969 har POP 307 på ryggen.

Mysteriet med den osynlige tjuven

The mystery of the invisible thief (1950)

image089

osynligetjuvengammal.jpg

image042

osynligtjuvsen.jpg

osynligetjuvensist.jpg

8

Lindfors

1u – 1951

2u – 1952

3u – 1958

Rabén & Sjögren

1u – 1964

2u – 1967

3u – 1982

Citadell

4u – 1995

4u (2tr) – 2000

Gun Kihlberg (Lindfors och R&S 1-2u)

Ingrid Warne (3-4u)

Engelskt omslag Treyer Evans

NH (Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Interna illustrationer av Treyer Evans i Lindforsupp-lagan

Upplagan från 1967 har POP 308 på ryggen.

Mysteriet med den försvunne prinsen

The Mystery of the Vanished Prince (1951)

image091

image022

image044

image066

forsvunneprinsensen.jpg

9

Lindfors

1u – 1952

2u – 1955

3u – 1956

Rabén & Sjögren

1u – 1965

2u – 1966

3u (1tr) – 1983

Citadell

4u – 1995

4u (2tr) - 2002

Gun Kihlberg (Lindfors och R&S 1-2u)

Ingrid Warne (3-4u)

Engelskt omslag Treyer Evans

H?SSE (Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Rolf Gohs (sen R&S)

Interna illustrationer av Treyer Evans i Lindforsupp-lagan

Mysteriet med det konstiga byltet

The Mystery of the Strange Bundle (1952)

image093

konstigabyltetgammal.jpg

image045

image067

konstigabyltetsist.jpg

 

10

Lindfors

1u – 1954

Rabén & Sjögren

1u – 1965

2u – 1966, 1967

3u – 1983

Citadell

4u – 1995

Gun Kihlberg (Lindfors och R&S 1-2u)

Ingrid Warne (3-4u)

Engelskt omslag Treyer Evans

H?SSE  (Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Rolf Gohs (sen R&S)

Interna illustrationer av Treyer Evans i Lindforsupp-lagan

Upplagan från 1967 har POP 310 på ryggen. Även en upplaga från 1966 har POP 310 på ryggen. Förmodligen trycktes den 1966 men släpptes i handeln 1967.

Mysteriet vid ekallén

The Mystery of Holly Lane (1953)

image096

image025

image047

image069

11

Lindfors

1u – 1954

2u – 1955

3u – 1956

Rabén & Sjögren

1u – 1966

2u – 1983

Citadell

3u – 1995

T. Lindfors (Lindfors och R & S 1u)

Ingrid Warne (2-3u)

Engelskt omslag Treyer Evans

H?SSE  (Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Rolf Gohs (sen R&S)

Interna illustrationer av Treyer Evans i Lindforsupp-lagan

Mysteriet vid (i) jägarvillan

The Mystery of Tally-Ho Cottage (1954)

image097

jagarvillangammal.jpg

image049

image071

jagarvillansist.jpg

12

Lindfors

1u – 1955

2u – 1956

3?u – 1959

Rabén & Sjögren

1u – 1966

2u – 1968

3u – 1983

Citadell

4u – 1995

T. Lindfors (Lindfors och R&S 1-2u)

Ingrid Warne (3-4u)

Engelskt omslag Treyer Evans

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Rolf Gohs (sen R&S)

Interna illustrationer av Treyer Evans i Lindforsupp-lagan

Upplagan från 1968 har POP 312 på ryggen.

Mysteriet med rymmaren

The Mystery of the Missing Man (1956)

image099

image027

image056

image073

rymmarensist.jpg

13

Lindfors

1u – 1956

Rabén & Sjögren

1u – 1967

2u – 1984

Citadell

3u – 1995

3u (2tr) – 2000

F. Lindfors (Lindfors och R & S 1u)

Ingrid Warne (2-3u)

Engelskt omslag Lillian Buchanan

N.H?SSE (Lindfors)

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Rolf Gohs (sen R&S)

Interna illustrationer av J. Abbey i Lindforsupp-lagan. Kan eventuellt vara fel uppgift i boken. Eventuellt är det Lillian Buchanan.

Upplagan från 1967 har POP 313 på ryggen.

Mysteriet med tjuvgömman

The mystery of the strange messages (1957)

image102

tjuvgommanigen.jpg

image051

tjuvgommansen.jpg

tjuvgommansist.jpg

14

Lindfors

1u – 1957

Rabén & Sjögren

1u – 1967

2u – 1984

Citadell

3u – 1995

3u (2tr) – 2000

T. Lindfors (Lindfors och R&S 1u)

Ingrid Warne (2-3u)

Engelskt omslag Lillian Buchanan

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Interna illustrationer av Lilian Buchanan i Lindforsupp-lagan.

Upplagan från 1967 har POP 314 på ryggen.

Mysteriet i spökslottet

The mystery of the Banshee Towers (1961)

image104

image005

spokslottetsen.jpg

spokslottetsist.jpg

15

Rabén & Sjögren

1u – 1968

2u – 1969

3u – 1984

Citadell

4u – 1995

Stina Hergin (1-2u)

Ingrid Warne (3-4u)

Engelskt omslag Lillian Buchanan

H. Baldorf Berg (äldre R&S)

Upplagan från 1968 har POP 315 på ryggen.

Stort tack till Hans Jacobsson som bidragit med omslag.

                                   Tillbaka till Enid Blyton-sidan