Digital föreläsningsserie om Mönsteråsbygdens historia

Med anledning av att det i dessa dagar inte går att hålla föredrag i lokal, så kommer jag att lägga ut en föreläsningsserie om Mönsteråsbygdens historia som jag spelar in hemma och lägger ut på Youtube.

Först ut är ett föredrag om hur pesten drabbade vår bygd 1710-1711.

Pesten i Mönsteråsbygden 1710-1711, del 1

Pesten i Mönsteråsbygden 1710-1711, del 2

Andra föredraget har temat ”Myter och sanningar om Mönsterås historia”

Myter och sanningar om Mönsterås historia, del 1.

Myter och sanningar om Mönsterås historia, del 2.

Myter och sanningar om Mönsterås historia, del 3.

Tredje föredraget handlar om ”Brott och straff i Stranda härad på 1600-talet”

Brott och straff i Stranda härad på 1600-talet, del 1.

Brott och straff i Stranda härad på 1600-talet, del 2.

Fjärde föredraget: ”Mönsterås i krigstider”

Mönsterås i krigstider, del 1

Mönsterås i krigstider, del 2

Femte föredraget ”Litteratur om Mönsterås historia”

Litteratur om Mönsterås historia

Sjätte föredraget ”Mönsteråskvinnor under 400 år”

”Mönsteråskvinnor under 400 år”, del 1

”Mönsteråskvinnor under 400 år”, del 2

Husar Skog

Husar Skog

Mönsterås före den stora expansionen och Epoken Viktor Lund

Mönsterås före den stora expansionen, del 1

Mönsterås före den stora expansionen, del 2

Epoken Viktor Lund

Mönsterås – stad och köping på 1600-talet
Del 1

Del 2

Del 3