Det Cedergrenska huset – Ett hus och dess människor under 300 år

Det Cedergrenska huset – Ett hus och dess människor under 300 år (2011-2013)

En historik över det hus där Mönsterås bokhandel och Ankarstens efterträdare är idag. Artikeln är uppdaterad med ny information om husets byggnadsår.

Jag har nu påbörjat jobbet med att lägga ut artiklar. Alla artiklar återfinns
under länken ”Artiklar” i menyn längre upp på sidan.

Skepparns Livs – Offer för maktmännens nätverk i Mönsterås

Skepparns Livs – Offer för maktmännens nätverk i Mönsterås (2013).

Om en butik som utmanade de etablerade butikerna på 1980-talet.

Jag har nu påbörjat jobbet med att lägga ut artiklar. Alla artiklar återfinns under länken ”Artiklar” i menyn längre upp på sidan.

Ny portal till Mönsteråsbygdens historia

Välkommen till min nya portal om Mönsterås historia! Bakgrunden är att jag de senaste åren har jag skrivit några hundra artiklar och notiser om bygdens historia. Tanken är att samla de lite längre artiklarna som lämpar sig bäst i PDF-format på ett ställe. Min förhoppning är att portalen kommer att bli till glädje för såväl skola som den historieintresserade allmänheten.

Till en början kommer jag att publicera de artiklar jag redan skrivit, men med tiden kommer även nyskrivet material att läggas ut. Artiklarna kommer att tilldelas kategorier och etiketter för att underlätta sökningar. Det finns också en särskild sökfunktion där man kan söka på enskilda ord, så att man på ett smidigt sätt ska kunna fördjupa sig i det ämne man för stunden är intresserad av. Man kan också se alla artiklar om man klickar på den rubriken i menyn ovan. Kan portalen dessutom ge perspektiv på samtiden och bidra till den lokalhistoriska allmänbildningen så har målsättningen uppnåtts.

Med vänlig hälsning

Jonny Nilsson