Bröderna - Mårten Sandén - 2008 - Rabén & Sjögren

 

image009.jpg

Omslag av Jonas Burman

 

 

Den som har oroat sig för att Mårten Sandéns böcker om Petrinideckarna med tiden skulle bli sämre och slentrianmässigt skrivna kan andas ut. Med Bröderna, som är den tionde boken i serien, visar Sandén att han inte saknar intressanta uppslag. Tvillingarna Peter och Petra Petrini och den senares flickvän Lucy bor som bekant i universitetsstaden Lund. Därför passar det förstås utmärkt att den intrikata intrigen knyter an till det akademiska ämnet arkeologi.

 

Allt börjar med att Peter köper ett gammalt mynt i en mystisk källarbutik; en sån där affär som ingen lägger märke till annat än av en slump. Plötsligt dyker det upp en till synes galen aggressiv man och stjäl myntet från Peter. Den impulsive mannen visar sig vara den missförstådde arkeologen Anders Rosinander. Sedan Rosinander fick sin avhandling underkänd har han fört en tynande tillvaro på resande fot. Nu är han dock tillbaka i Lund för en utgrävning. Varför är myntet så viktigt för Rosinander? Vad gör gravplundrerskan Lorelei Pumpian i stan? Och vilka är de mystiska munkarna?

 

I jakten på mysteriets lösning får läsaren ta del av många fina spaningar. Alla som har besökt Lunds domkyrkas krypta vet hur kusligt det är. Därför är det skarpsinnigt att ge den platsen en funktion i spaningsarbetet. Även i övrigt är miljöerna väl fångade. Just det faktum att alla gator, hus och torg finns på riktigt skapar en egenartad stämning. För nog är det kittlande att det mitt i det vardagliga kan dölja sig de mest oväntade mysterier. På gatan du alltid har gått, vid torget där inget särskilt händer. Just där finns det ett mysterium, för den som har ögon att se med.

 

Bokens akademiska tema blir aldrig torrt och tråkigt. Arkeologi är ju som bekant ett ämne som lätt lockar fram fantasin kring mytiska platser och händelser i det förflutna. Bokens djup handlar om de många gånger dunkla motiv som driver oss människor, men också om vad idéer från andra tider och i samhällets utkant kan lära oss nufokuserade samtidsmänniskor. Anders Rosinander skildras suveränt. Hans exempel visar hur grym den akademiska världen kan vara och hur det kan gå när man fokuserar för mycket på den magiska avhandlingen. Vilken är hans innersta drivkraft? Kanske är det hämnd som driver honom. Men läs noga så kanske du drar en annan slutsats. Likaså kan man fråga sig vad som driver munkarna (vars historia skildras med bravur) och gravplundrerskan. Representerar dessa personer olika företeelser i vår tid? Här finns alla möjligheter till spännande diskussioner.

 

Själva intrigen, som trots allt måste hålla för att en bok skall vara bra, är riktigt elegant och högklassig. Den som är intresserad av historia i allmänhet och Lunds historia i synnerhet får här mycket att fundera på. Själv älskar jag denna typ av intrig och det är bara att lyfta på hatten för författaren som bemödat sig om att ta läsarna på stort allvar.

 

Så mycket att anmärka på finns egentligen inte. Ett par slarvfel kan kanske ändå nämnas. Krafts torg verkar vara felplacerat på den karta som finns i bokens början. Sandén låter också Anders Rosinander lägga fram sin avhandling vid Historiska Institutionen, när det borde ha varit vid Institutionen för arkeologi och antikens historia. Man kan också undra varför de gamla snygga talstrecken har övergivits och till förmån för de hemska citattecknen. De senare stör läsrytmen.

 

Hur som helst. Bröderna rekommenderas å det bästa och kan redan räknas in bland klassikerna tillsammans med Skatan och Tvillingarna. Och så får vi väl skriva om Lunds äldsta historia?!

 

Jonny Nilsson

 

 

 

 

Tillbaka till Petrinideckarna