Bill-böcker på svenska

av Lars Smedberg

bill3.jpgbill2.jpgbill.jpg

Omslag från 1929, 1945 & 1960. Fler omslag finns att beskåda på Torsten söderströms sida.

 

Förord

Den engelska författarinnan Richmal Crompton (eg. Richmal Crompton Lamburn), som levde mellan 1890 och 1969, utgav sammanlagt 38 böcker om den elvaårige olycksfågeln och vildhjärnan William Brown – i Sverige omdöpt till Bill – och hans vänner och ovänner. Samtliga böcker – med ett undantag – är novellsamlingar; från början var berättelserna om William (för att använda hans rätta namn) nämligen noveller som publicerades i familjetidskrifter, och alltså var avsedda att läsas även (och kanske först och främst) av vuxna. När novellerna utkom i bokform var det dock som pojkböcker – och med tiden slutade berättelserna att publiceras som tidskriftsnoveller och utkom direkt som pojkboksäventyr. Innehållsmässigt förändrades dock inte novellerna – möjligen med ett undantag; i de äldre böckerna har William inte sällan romantiska äventyr med den vackra grannflickan Joan och andra söta små flickor, men när historierna övergick från att vara familjetidningsnoveller till att bli pojkboksäventyr blev detta motiv allt mer sällsynt och försvann så småningom helt…

Bill – som han alltså döptes om till – blev snabbt välbekant även för svenska läsare; den första boken, "Just William", utkom i svensk översättning redan 1923, året efter att den utkommit på engelska. Den översattes av Arne Lönnbeck – det var alltså han som döpte om William till Bill – och med ett undantag var det han som översatte alla de sexton Bill-böcker som utkom på olika svenska och finlandssvenska förlag mellan 1922 och 1945. Av dessa var två, "Bill detektiven" (1940) och "Bill den orädde" (1945) ofullständigt översatta – en novell saknades i båda (se vidare nedan !). Även flera av de övriga fjorton böckerna skulle senare utkomma i förkortade utgåvor – de sista så sent som 1953.

Nu hade emellertid de svenska rättigheterna till Richmal Cromptons böcker övertagits av B. Wahlströms Ungdomsböcker. De började med att översätta fyra nyligen utkomna böcker till svenska och ge ut dem i sin vanliga nummerserie under åren 1953 – 1961. Sedan gav de sig i kast med att ge de nio första böckerna i serien varsin ny svensk översättning. Dessa nyöversättningar utgavs dels på Wahlströms systerförlag Lindblads i serien "De klassiska ungdomsböckerna" mellan 1966 och 1971, dels i Wahlström vanliga nummerserie mellan 1968 och 1972. Observera; samtliga Bill-översättningar som utkommit på B. Wahlströms eller Lindblads förlag är uppdelade på två olika volymer med varsin titel !

Det hittills senaste försöket att hårdlansera Bill-böckerna på den svenska marknaden inleddes 1981 av AWE/Gebers förlag, som nu övertagit rättigheterna. Detta år utgav förlaget sex Bill-böcker; därav två som aldrig tidigare översatts till svenska. En av de övriga böckerna var den allra första boken i serien, som härmed alltså fick sin tredje svenska översättning; ett rekord som den (hittills) är ensam om bland de böcker som översatts till svenska. Samtliga dessa sex böcker var dock ofullständigt översatta; en eller flera noveller saknades. När man följande år utgav ytterligare fyra böcker – två nyöversättningar, två som översatts för första gången – hade man dock reparerat det misstaget; samtliga noveller i alla de fyra böckerna var översatta.

Eftersom dessa Bill-böcker var de (hittills) sista svenska översättningarna kan vi därmed summera läget; 24 av Richmal Cromptons böcker om William Brown – alias Bill – finns alltså i svensk översättning; tio böcker har översatts till svenska en gång, tretton böcker har översatts till svenska två gånger och en bok hela tre gånger.

Min ambition var en gång att åstadkomma en fullständig bibliografi – en "billografi", om man så vill – över alla Bill-böcker som utkommit på svenska. Av olika skäl har jag blivit tvungen att ge upp det projektet – kanske kan jag ta upp det igen i framtiden, vem vet ? Men här följer i alla fall en lista över de svenska översättningar som finns och de förkortade utgåvor jag känner till.

 

Kommentarer beträffande listans utformning :

Visserligen är detta främst tänkt som en lista över svenska Bill-böcker – men jag har ändå valt att använda den engelska originalböckerna som utgångspunkt. Dessa har jag numrerat med vanliga siffror; nr. 1 t.o.m. 38. (Även de böcker som inte finns på svenska står alltså med på listan.) De svenska översättningarna har jag markerat med stora bokstäver; A för den första svenska översättningen, B för den andra, i de fall en bok översatts två gånger (och i ett enda fall C, för den enda bok som (hittills) översatts tre gånger !). I de fall där en engelsk bok delats upp på två olika volymer med varsin svensk titel har jag markerat detta med de romerska siffrorna I och II.

De svenska översättarna har jag satt ut som förkortningar efter varje bok – en översikt över vilka förkortningarna står för finns längst ner på listan.

 

Lista :

1. Just William (1922), 12 noveller.

A. 1923 : En riktig tjuvpojke (A.L.)

1937 : ny förkortad upplaga, 1 novell saknas !

B I. 1966 : Bill den oslagbare (H.Å.) – 6 noveller

B II. 1967 : Bill den otrolige (H.Å.) – 6 noveller

C. 1981: Bara Bill (N.L. – ofullständig översättning, 1 novell saknas !)

Kommentar : I den äldsta svenska översättningen av denna bok, liksom

de två följande, saknar novellerna svenska titlar; de är enbart numrerade

med romerska siffror !

 

2. More William (1922), 14 noveller.

A. 1924 : Bill på nya äventyr (A.L.)

1937 : ny förkortad upplaga, 3 noveller saknas !

B I. 1967 : Bill på nya äventyr (H.Å.) – 7 noveller

B II. 1968 : Bill tar hämnd (H.Å.) – 7 noveller

Kommentar : Se kommentar till föregående bok !

 

3. William Again (1923), 14 noveller.

A. 1925 : Bill alltjämt i farten (S.v.V.)

1937 : ny förkortad upplaga, 4 noveller saknas !

B I. 1968 : Bill i farten (H.Å.) – 7 noveller

B II. 1969 : Bill ger igen (I.B.) – 7 noveller

Kommentarer : Två olika böcker har fått den svenska titeln "Bill i

farten" – se vidare under nr. 13 ! Se även kommentarer till de två före-

gående böckerna !

 

4. William – the Fourth (1924), 14 noveller.

A. 1927 : Pojkstreck och rackartyg (A.L.)

alternativ titel (s.å.) Bills nya pojkstreck

B I. 1969 : Bill den omöjlige (B.S.) – 7 noveller

B II. 1970 : Bill spelar högt (I.B.) – 7 noveller

Kommentar : Denna bok utkom f.f.g. parallellt på ett svenskt och ett fin-

ländskt förlag; på det svenska förlaget som "Pojkstreck och rackartyg",

men på det finländska som "Bills nya pojkstreck". Senare upplagor från

det finländska förlaget bar dock titeln "Pojkstreck och rackartyg", liksom i

Sverige. Ursprungligen hade man faktiskt tänkt sig en tredje titel på denna

bok, nämligen "Bill allt värre och värre".

 

5. Still – William (1925), 14 noveller.

A. 1928 : Bill den oförbätterlige (A.L.)

B I. 1968 : Bill den oförbätterlige (N.R.) – 7 noveller

B II. 1969 : Bill den hejdlöse (N.R.) – 7 noveller

 

6. William – the Conqueror (1926), 13 noveller.

A. 1929 : Bill i klämman (A.L.)

B I. 1970 : Bill i klämman (I.B.) – 6 noveller

B II. 1971 : Bill gör revolt (I.B.) – 7 noveller

 

7. William – the Outlaw (1927), 10 noveller.

A. 1930 : Bill och rättvisan (A.L.)

1946 : ny förkortad upplaga, 1 novell saknas !

1952 : ny förkortad upplaga, 4 noveller saknas !

B I. 1971 : Bill och rättvisan (I.B.) – 5 noveller

B II. 1972 : Bill är värst (I.B.) – 5 noveller

 

8. William – in Trouble (1927), 10 noveller.

A. 1933 : Bill slår rekord (A.L.)

1946 : ny förkortad upplaga, 1 novell saknas !

1952 : ny förkortad upplaga, 4 noveller saknas !

B I. 1970 : Bill slår rekord (I.B.) – 5 noveller

B II. 1971 : Bill slår till (I.B.) – 5 noveller

 

9. William – the Good (1928), 9 noveller.

A. 1931 : Bill den förträfflige (A.L.)

1938 : ny förkortad upplaga, 1 novell saknas !

B I. 1969 : Bill den förträfflige (B.S.) – 5 noveller

B II. 1970 : Bill utmanaren (I.B.) – 4 noveller

 

10. William (1929), 10 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

11. William – the Bad (1930), 10 noveller.

A. 1981 : Bill rackarungen (N.L. – ofullständig översättning, 3 noveller

saknas !)

Kommentar : Detta är en av de tre till svenska översatta Bill-böcker, som

endast finns i ofullständiga svenska översättningar !

 

12. William’s Happy Days (1930), 10 noveller.

A. 1981 : Bills lyckliga dar (N.L. – ofullständig översättning, 2 noveller

saknas !)

Kommentar : Detta är en av de tre till svenska översatta Bill-böcker, som

endast finns i ofullständiga svenska översättningar !

 

13. William’s Crowded Hours (1931), 10 noveller.

A. 1982 : Bill i farten (N.L.)

Kommentar : Två olika böcker har fått den svenska titeln "Bill i farten" –

se vidare under nr. 3 !

 

14. William – the Pirate (1932), 11 noveller.

A. 1934 : Bill och de laglösa (A.L.)

1939 : ny förkortad upplaga, 2 noveller saknas !

B. 1982 : Bill sjörövaren (N.L.)

 

15. William – the Rebel (1933), 12 noveller.

A I. 1935 : Bill som detektiv (A.L.) – 3 noveller

A II. 1935 : Alla tiders Bill (A.L.) – 9 noveller

1939 : ny förkortad upplaga – 1 novell saknas !

B. 1981 : Bill upprorsmakaren (N.L. – ofullständig översättning, 4 noveller

saknas !)

Kommentarer : Detta är den enda av de äldre Bill-böckerna (utgivna innan

Wahlströms/Lindblads övertog utgivningen, se ovan !) där det engelska

originalet delats upp på två svenska volymer.

Två olika böcker har fått den svenska titeln "Bill som detektiv" – se vidare

under nr. 17 !

 

16. William – the Gangster (1934), 11 noveller.

A. 1982 : Bill gangstern (N.L.)

 

17. William – the Detective (1935), 11 noveller.

A. 1940 : Bill – detektiven (A.L. – ofullständig översättning, 1 novell saknas !)

1947 : ny förkortad upplaga, 2 noveller (av det svenska originalets 10)

saknas !

B. 1981 : Bill som detektiv (N.L. – ofullständig översättning, 5 noveller

saknas !)

Kommentarer : En av de engelska originalnovellerna, "William and the Nasties",

handlar om hur William/Bill och hans vänner försöker härma de tyska nazisterna

(eller "The Nasties", som de kallar dem) och köra ut en judisk handelsman från

byn. Visserligen slutar novellen med vänskap mellan pojkarna och handlaren –

men naturligtvis gick det inte att ta med den när boken utgavs på svenska. (Fast

man undrar ju ifall det hade gått för sig om boken översatts några år tidigare ?)

Naturligtvis hör också denna novell till dem, som saknas i den senare svenska

översättningen – vilket gör att detta är en av de tre till svenska översatta Bill-

böcker, som endast finns i ofullständiga svenska översättningar.

Två olika böcker har fått den svenska titeln "Bill som detektiv" – se vidare

under nr. 15 !

 

18. Sweet William (1936), 10 noveller.

A. 1942 : Bill klarar affärerna (A.L.)

B. 1981 : Bill klarar affärerna (N.L. – ofullständig översättning, 4 noveller

saknas !)

Kommentar : Åtminstone en av Richmal Cromptons noveller om William alias

Bill har aldrig vare sig publicerats i bokform eller översatts till svenska. Den heter

"William on the Trail" och skrevs i mitten av 30-talet – kronologiskt sett borde

den ha hört hemma i denna samling. Att den aldrig publicerats i bokform kan bero

på att den är ganska våldsam; William/Bill tvingas bl.a. möta en äldre pojke i en

boxningsmatch – och får naturligtvis rejält med stryk…

 

19. William – the Showman (1937), 10 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

20. William – the Dictator (1938), 10 noveller.

A. 1939 : Bill diktatorn (A.L.)

1947 : ny förkortad upplaga, 2 noveller saknas.

 

21. William and A.R.P. (1939), 9 noveller.

A. 1941 : Bill har otur (A.L.)

 

22. William and the Evacuees (1940), 8 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

23. William Does His Bit (1941), 10 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

24. William Carries On (1942). 10 noveller.

A. 1945 : Bill den orädde (A.L. – ofullständig översättning, 1 novell

saknas !).

B. 1982 : Bill den orädde (N.L.)

Kommentarer : Detta var den sista – och yngsta – av de böcker som

översattes av Arne Lönnbäck, och som utkom innan Wahlströms

övertog utgivningen av Bill-böckerna (se ovan !).

En av originalets noveller, "Reluctant Heroes", handlar om hur Bill

möter Adolf Hitlers dubbelgångare. År 1945 ansågs detta knappast

vara ett lämpligt ämne i en rolig bok för svenska barn – så novellen

översattes aldrig. I nyöversättningen från 1982 finns novellen dock

med, under titeln "Motsträviga hjältar".

 

25. William and the Brains Trust (1945), 12 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

26. Just William’s Luck (1948), roman.

Ej översatt till svenska.

 

27. William – the Bold (1950), 8 noveller.

A I. 1953 : Bill den djärve (B.G.H.) – 4 noveller

A II. 1954 : Bill ordnar biffen (B.G.H.) – 4 noveller

 

28. William and the Tramp (1952), 8 noveller.

A I. 1956 : Bill den förskräcklige (A.B.) – 3 noveller

A II. 1956 : Bill i högform (A.B.) – 5 noveller

 

29. William and the Moon Rocket (1954), 8 noveller.

A I. 1959 : Bill i knipa (G.P.) – 4 noveller

A II. 1960 : Bill tar hem spelet (J.G.H.) – 4 noveller

 

30. William and the Space Animal (1956), 8 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

31. Willam’s Television Show (1958), 8 noveller.

A I. 1960 : Bill den fantastiske (J.G.H.) – 4 noveller

A II. 1961 : Bill spelar TV-teater (I.M.) – 4 noveller

Kommentar : Detta är den yngsta av böckerna som (hittills) översatts

till svenska. De sista sju böckerna är alla oöversatta.

 

32. Willam – the Explorer (1960), 8 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

33. William’s Treasure Trove (1962), 6 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

34. William and the Witch (1964), 5 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

35. William and the Pop Singers (1965), 6 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

36. William and the Masked Ranger (1966), 6 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

37. William – the Superman (1968), 7 noveller.

Ej översatt till svenska.

 

38. William – the Lawless (1970), 6 noveller

Ej översatt till svenska.

 

Översättare :

A.B. = Astrid Borger

A.L. = Arne Lönnbeck

B.G.H. = Britt G. Hallqvist

B.S. = Bengt Sahlberg

G.P. = Gösta Pettersson

H.Å. = Helge Åkerhielm

I.B. = Ingrid Berglöf

I.M. = Ingegärd Martinell

J.G.H. = John G. Hellberg

N.L. = Nora Lind

N.R. = Nenne Runsten

S.v.V. = Signe von Vegesack

 

Tillbaka till Startsidan